Zjazdy z dróg publicznych

Zjazd indywidualny

Są to zjazdy prowadzące do działek z zabudową mieszkaniową: domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, zabudowa szeregowa lub bliźniacza. Każda działka zgodnie z prawem powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Pierwszym etapem przy uzyskiwaniu zgody na zjazd, jest wystąpienie do zarządcy drogi o decyzję lokalizacyjną zjazdu. Jest to dokument pozwalający rozpoczęcie procedury projektowej i uzgodnienie zjazdu z zarządcą drogi. Często mylnie nazywane wjazdami na działkę.

exterior, home, house-1597098.jpg
action, asphalt, automotive-2179153.jpg

Zjazd publiczny

Są to zjazdy do nieruchomości na których prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej jak również działalności o charakterze publicznym. Zjazdy publiczne projektuje się także do nieruchomości na których znajduje się lub planowana jest budowa budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest lub będzie działalność gospodarcza lub działalności o charakterze publicznym.