Zjazdy, wyjazdy i wjazdy
z dróg publicznych

Zjazd jedno-lub dwukierunkowy

Zjazd jedno- lub dwukierunkowy jest typem zjazdu zaprojektowanym do łączenia jezdni z nieruchomością gruntową znajdującą się poza pasem drogowym. Tego typu zjazdy są powszechnie stosowane dla dostępu do nieruchomości z zabudową mieszkaniową: domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, zabudowa szeregowa lub bliźniacza. W trudnych warunkach, zjazd może być podzielony na część przeznaczoną wyłącznie dla pieszych lub osób korzystających z urządzenia wspomagającego ruch oraz część przeznaczoną do ruchu pojazdów. Wszystkie nieruchomości powinny mieć dostęp do drogi publicznej, a proces uzyskiwania zgody na zjazd zaczyna się od uzyskania decyzji lokalizacyjnej od zarządcy drogi.

Wymagania prawne dotyczące zjazdów

Nowe regulacje prawne wprowadzają precyzyjne wymagania dotyczące projektowania zjazdów, wyjazdów i wjazdów. Nie projektuje się zwykłych zjazdów z jezdni głównej drogi klasy A, S lub GP, z wyjątkiem sytuacji w trudnych warunkach. Ponadto, zjazdu, wyjazdu lub wjazdu nie można projektować w miejscach, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, takie jak obszary węzłów lub skrzyżowań. Zasady te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach, a także ochronę praw własności nabytych nieruchomości.

Napisz Teraz

Rozpocznijmy projekt! Twój sukces czeka. Kliknij i porozmawiajmy.