Audyt BRD

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Przy projektowaniu dróg nigdy nie można zapominać o bezpieczeństwie ich użytkowników.

Droga do minimalizowania Ilości zdarzeń drogowych do Zera

Audyt BRD

Audyt BRD oznacza niezależną szczegółową, systematyczną i techniczną kontrolę pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania drogi przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Audyt BRD jest wykonywany po zakończeniu każdego ze stadiów projektowania i eksploatacji, a jego wyniki są dokumentowane raportem.

wypadek drogowy
path, heaven, clouds-4896281.jpg
Bądź bezpieczny

Audyt infrastruktury

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla różnego zakresu infrastruktury drogowej: 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo ważnym elementem przy projektowaniu dróg i organizacji ruchu. W wielu przypadkach analizowanie dotychczasowych rozwiązań pod kątem BRD może znacząco podnieść jakość i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Każdy uczestnik ruchu drogowego

musi być odpowiednio chroniony i zabezpieczony poprzez odpowiednie zaprojektowanie infrastruktury drogowej i elementów BRD