Audyt BRD

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie definicją audyt oznacza niezależną szczegółową, systematyczną i techniczną kontrolę pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej.