Audyt BRD

Wykonujemy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla różnego zakresu infrastruktury drogowej: zjazdów na działki prywatne i komercyjne, skrzyżowania drogowe oraz odcinki dróg miejskich i zamiejskich.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego bardzo ważnym elementem przy projektowaniu dróg i organizacji ruchu. W wielu przypadkach analizowanie dotychczasowych rozwiązań pod kątem BRD może znacząco podnieść jakość i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie definicją audyt oznacza niezależną szczegółową, systematyczną i techniczną kontrolę pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej.