Zawsze projekt musi być zaplanowany na warunki jakie będą zastane w przyszłości.