Z ramienia zamawiającego lub inwestora, nadzorujemy poprawność wykonania robót budowlanych, zgodnie z dostarczoną dokumentacją.

Na podstawie własnego projektu wykonawczego, nadzorujemy poprawność wykonywanych robót budowlanych.