O nas

Zajmujemy się kształtowaniem otoczenia poprzez projektowanie i nadzorowanie budowy dróg. Naszym najważniejszym celem jest wykonywanie projektów bezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego. Nasze projekty stosują zasadę „dróg samoobjaśniających się” oraz „dróg wybaczających błędy”. Ogromną wagę przywiązujemy do istniejącej zieleni i jej aranżacji.

Realizujemy projekty dróg i ulic wszystkich klas i kategorii, zarówno miejskich jaki i pozamiejskich. Wykonujemy projekty budowy, przebudowy oraz rozbudowy dróg i ulic, ale również parkingi, zjazdy, place oraz zagospodarowania terenów wokół budynków. Mamy również duże doświadczenie w wykonywaniu projektów stałych i tymczasowych organizacji ruchu, sprawowaniu nadzoru nad budową w branży drogowej, doradztwie branżowym czy przygotowywaniu opracowań mających na uwadze podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Projekty drogowe

Wykonujemy pełne dokumentacje projektowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi branżami między innymi dla dróg, ulic, parkingów, zjazdów…

Nadzory budowlane

Z ramienia zamawiającego lub inwestora, nadzorujemy poprawność wykonania robót budowlanych, zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Na podstawie…

Organizacje ruchu

Wykonujemy projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla każdej klasy drogi. Poprawnie zaprojektowana organizacja ruchu, jest…